Aanvraag en benoeming bewindvoerder

Wie kan een bewindvoering aanvragen?

 • betrokkene zelf
 • partner
 • bloedverwanten tot de vierde graad
 • voogd (zolang betrokkene minderjarig is)
 • officier van justitie
 • instelling of woonvoorziening waar betrokkene verblijft
 • curator of mentor

Waar wordt bewindvoering aangevraagd?
Bewindvoering wordt aangevraagd bij de kantonrechter van de rechtbank in het rechtsgebied (arrondissement) waar de persoon woont voor wie de maatregel wordt gevraagd.

Hoe wordt bewindvoering aangevraagd?
Voor de aanvraag bij de betreffende kantonrechter is nodig:

  • ingevuld Verzoek tot onderbewindstelling en of mentorschap
  • akkoordverklaring (in te vullen door ouders, broers, zussen)
  • bereidverklaring (in te vullen door degene die bewindvoerder wordt)
  • eventueel een verklaring van een arts of behandelaar waaruit blijkt wat voor beperking de persoon heeft voor wie de maatregel wordt aangevraagd

Hoe verloopt het aanvragen?
De aanvraag wordt behandeld in een zitting van de kantonrechter. Meestal ontvangt u binnen twee weken na de zitting een uitspraak over uw aanvraag.

 Kosten en vergoeding

Griffierechten
Voor de benoeming van een bewindvoerder of mentor moet u griffierechten betalen. Het tarief van het griffierecht is het laagste tarief binnen het griffierecht en is tevens het tarief voor onvermogenden. Wanneer iemand met een laag inkomen de maatregel aanvraagt kan hij/zij bij de gemeente vragen om een vergoeding uit de Bijzondere bijstand.

Beëindiging van bewindvoering

De taak van de bewindvoerder eindigt:

 • door tijdsverloop als hij voor een bepaalde tijd was benoemd;
 • door overlijden van de bewindvoerder of cliënt;
 • wanneer de bewindvoerder onder curatele of bewindvoering wordt gesteld;
 • door ontslag of beëindiging van de bewindvoering door de kantonrechter;
 • als bewindvoering wordt vervangen door een andere maatregel;
 • wanneer iemand zijn belangen na verloop van tijd weer zelf kan behartigen.

Contact met de rechtbank is altijd nodig bij beëindiging.

Start typing and press Enter to search