Standaard werkzaamheden:

 •  kennismakingsgesprek
 •      een beheer- en een leefgeldrekening openen bij ABNAMRO.
 •  opstellen budgetplan met inkomsten, uitgaven, bezittingen en schulden
 •  plan van aanpak opstellen
 •  begeleiden aanvraag onderbewindstelling en zitting bij de rechtbank
 •  boedelbeschrijving maken
 •  het uitvoeren van betalingen (vaste lasten, leefgeld enz.) volgens het opgestelde budgetplan
 •  verzorgen van belastingaangifte (box 1)
 •  aanvragen belastingtoeslagen
 •  ondersteunen/begeleiden aanvragen van uitkeringen
 •  aanvragen kwijtscheldingen voor de lokale belastingen
 •  aanvragen bijzondere bijstand o.a. voor het vergoeden van de bewindvoering
 •  bezwaar bijzondere bijstand beoordelen en eventueel in beroep gaan
 •  declareren bij de (zorg)verzekering
 •  controleren en betalen van bijdrage AWBZ
 •  beheer verzekeringen (afsluiten, financieel beoordelen en opzeggen)
 •  contacten onderhouden met diverse instellingen /instanties
 • betalingsregelingen treffen bij niet problematische schulden
 •  behandeling van post
 •      jaarlijks Rekening & Verantwoording opstellen voor de rechtbank
 •  contact onderhouden met familie/betrokkenen
 •  telefonische bereikbaarheid voor klanten tijdens bereikbaarheidstijden
 •  begeleiden aanvraag schuldhulpverlening
 •  informeren WSNP bewindvoerder / schuldhulpverlener

Bijzonder werkzaamheden:

 • Afhandelen nalatenschap bij overlijden
 •  verhuizing / ontruiming
 • belastingaangifte bij vermogen (box2/3)
 •  verkoop woning

Start typing and press Enter to search